آقای دکتر احمدرضا صفاری

نام دندانپزشک یا مرکز دندانپزشکی : آقای دکتر احمدرضا صفاری
تلفن های تماس با دندانپزشک یا کلینیک پزشکی : ۷۷۳۶۴۶۸۰
آدرس دندانپزشک یا کلینیک دندانپزشکی : فلکه چهارم تهرانپارس خیابان توحید کوچه یکم شرقی پلاک ۴

توجه کنید که این مرکز طرف قرارداد با بیمه دندانپزشکی بیم طب نیست.
اگر اطلاعات این مرکز به روز نیست یا شما مالک این صفحه هستید برای ویرایش با ما تماس بگیرید.