آقای دکتر صادق آقاجری(متخصص لثه و ایمپلنت)

نام دندانپزشک یا مرکز دندانپزشکی : آقای دکتر صادق آقاجری(متخصص لثه و ایمپلنت)
تلفن های تماس با دندانپزشک یا کلینیک پزشکی : ۲۲۸۸۷۵۴۷-۴۸و۲۲۸۶۰۹۹۴
آدرس دندانپزشک یا کلینیک دندانپزشکی : انتهای میرداماد – شریعتی –پلاک ۱۱۷۳

توجه کنید که این مرکز طرف قرارداد با بیمه دندانپزشکی بیم طب نیست.
اگر اطلاعات این مرکز به روز نیست یا شما مالک این صفحه هستید برای ویرایش با ما تماس بگیرید.