آقای دکتر علی اصغر سمیعی

نام دندانپزشک یا مرکز دندانپزشکی : آقای دکتر علی اصغر سمیعی
تلفن های تماس با دندانپزشک یا کلینیک پزشکی : ۳۳۷۸۶۷۷۱
آدرس دندانپزشک یا کلینیک دندانپزشکی : پیروزی روبروی مترو نبرد پلاک ۴۳۹

توجه کنید که این مرکز طرف قرارداد با بیمه دندانپزشکی بیم طب نیست.
اگر اطلاعات این مرکز به روز نیست یا شما مالک این صفحه هستید برای ویرایش با ما تماس بگیرید.