آقای دکتر عیسی خاتمی زنوزیان

نام دندانپزشک یا مرکز دندانپزشکی : آقای دکتر عیسی خاتمی زنوزیان
تلفن های تماس با دندانپزشک یا کلینیک پزشکی : ۸۸۲۰۸۰۳۸-۸۸۲۰۳۹۶۱
آدرس دندانپزشک یا کلینیک دندانپزشکی : میدان ونک برج آسمان طبقه ۹ واحد ۹۰۵

توجه کنید که این مرکز طرف قرارداد با بیمه دندانپزشکی بیم طب نیست.
اگر اطلاعات این مرکز به روز نیست یا شما مالک این صفحه هستید برای ویرایش با ما تماس بگیرید.