خانم دکتر عزیزه سامری

نام دندانپزشک یا مرکز دندانپزشکی : خانم دکتر عزیزه سامری
تلفن های تماس با دندانپزشک یا کلینیک پزشکی : ۶۶۸۶۷۴۱۳
آدرس دندانپزشک یا کلینیک دندانپزشکی : خیابان امام خمینی خیابان رودکی کوچه پریچهر پلاک ۲۴ واحد ۲

توجه کنید که این مرکز طرف قرارداد با بیمه دندانپزشکی بیم طب نیست.
اگر اطلاعات این مرکز به روز نیست یا شما مالک این صفحه هستید برای ویرایش با ما تماس بگیرید.