درمانگاه دندانپزشکی دکتر اشراقی

نام دندانپزشک یا مرکز دندانپزشکی : درمانگاه دندانپزشکی دکتر اشراقی
تلفن های تماس با دندانپزشک یا کلینیک پزشکی : ۴۴۶۶۶۶۰۷
آدرس دندانپزشک یا کلینیک دندانپزشکی : اکباتان – بلوار اصلی فاز ۱- روبروی دبیرستان شهید عموئیان- کوچه طوس – ساختمان طوس – طبقه اول و دوم

توجه کنید که این مرکز طرف قرارداد با بیمه دندانپزشکی بیم طب نیست.
اگر اطلاعات این مرکز به روز نیست یا شما مالک این صفحه هستید برای ویرایش با ما تماس بگیرید.