درمانگاه شبانه روزی سلیم

نام دندانپزشک یا مرکز دندانپزشکی : درمانگاه شبانه روزی سلیم
تلفن های تماس با دندانپزشک یا کلینیک پزشکی : ۵۵۳۳۶۸۳۰
آدرس دندانپزشک یا کلینیک دندانپزشکی : خیابان شهید رجایی- بلوار ابریشم-بلوار شهید دستواره- کوچه ایمانی- پلاک ۹۹

توجه کنید که این مرکز طرف قرارداد با بیمه دندانپزشکی بیم طب نیست.
اگر اطلاعات این مرکز به روز نیست یا شما مالک این صفحه هستید برای ویرایش با ما تماس بگیرید.