خانه دریافت وام فوری دندانپزشکی

دریافت وام دندانپزشکی بدون بهره!

راحت برو دندانپزشکی

بیم طب با همکاری چند مجموعه مالی و تخصصی تامین سرمایه دندانپزشکی سامانه اخذ وام فوری دندانپزشکی را در اختیار کاربران محترم قرار میدهد.

استفاده کنندگان کارت تخفیف بیم طب  می توانند برای دریافت وام طبق روال مشخص شده در وب سایت اقدام کرده و وام دندانپزشکی بدون بهره با قابلیت پرداخت به صورت اقساطی از ۳ تا ۲۴ ماه دریافت نمایند. استفاده از وام دندانپزشکی در کلیه مراکز دندانپزشکی طرف قرارداد بیم طب امکان پذیر است و در طول روند درمان و پرداخت پشتیبان شما در بیم طب همراه شما خواهد بود.

شرایط بازپرداخت وام طبق جدول زیر قابل مشاهده است.

استفاده کنندگان از پرداخت اقساطی وام امکان استفاده از خدمات تخفیفی را تا ۵۰% سقف وام خواهند داشت و مابقی طبق تعرفه بیم طب به صورت آزاد محاسبه و دریافت خواهد شد.

وام دندانپزشکی بدون بهره و با بازپرداخت ۳ الی ۲۴ ماهه خواهد بود.

تکمیل فرم درخواست وام به منزله دریافت وام نبوده و متقاضیان گرامی طبق نوبت ترتیب اثر داده خواهند شد.

شرایط چک ضمانت در مراحل اخذ وام به اطلاع متقاضی خواهد رسید.