کپسول اکسیژن چگونه ساخته می شود؟

اکسیژن با عدد اتمی 8 حیاتی ترین عنصر موجود در جو و دریا های زمین است که حیات آنگونه که آن را می شناسیم به شدت به آن وابسته است. اما این گاز در دنیای مدرن کاربرد های بسیار زیادی دارد که شاید از آن بی خبر باشیم! به طور مثال از اکسیژن در جوشکاری و پزشکی به طور گسترده استفاده می شود از همین رو برای ذخیره سازی و جابجایی این گاز نیاز به مخازن ویژه ای با قابلیت های مخصوص داریم.

کپسول های اکسیژن باید قابلیت تحمل فشار تست تا 250 بار (در مورد فشار بار اینجا بیشتر بخوانید) و تحمل فشار کاری 150 بار را داشته باشند. به همین دلیل این کپسول ها باید بدون درز و جوشکاری ساخته شوند چون به دلیل فشار بسیار زیاد داخل کپسول امکان انفجار یا شکست سیلندر از نقاط جوشکاری شده و ضعیف بسیار بالاست. 

اکسیژن چه زمانی کشف شد؟

گاز اکسیژن توسط جوزف پریستلی در سال 1767 میلادی کشف شد. جوزف پریستلی معتقد بود که هوای مخلوط با کربن توانایی تولید الکتریسیته را دارد. پریستلی به تحقیقات خود در مورد هوا ادامه داد او متوجه شد که اکسید جیوه در اثر حرارت بسیار زیاد شکسته می شود و جیوه خالص را تولید می کند همچنین اکسید جیوه حرارت داده شده گاز عجیبی تولید می کند که باعث تنفس راحت تر و آرامش سیستم تنفسی انسان می شود. این گاز به فلوژستون نام گذاری شد چون اعتقاد عمومی آن زمان بر این بود که فلوژستون (در مورد فلوژستون اینجا بخوانید) گاز مورد نیاز جهت فرآیند سوختن است. بعد از انقراض نظریه فلوژستون این گاز به اکسی ژن تغییر نام داد. 

کپسول اکسیژن از چه چیزی ساخته شده است؟

کپسول های اکسیژن عموما از دو ماده اولیه ساخته می شوند. 
کپسول های اکسیژن آلیاژ آلومینومی 
کپسول های اکسیژن فولادی 

کپسول های اکسیژن آلومینیومی سبک تر اند و به نسبت کپسول های اکسیژن فولادی به دلیل استفاده از آلومینیوم در بدنه از قیمت بالاتری برخوردارند. در مقابل کپسول های اکسیژن فولادی سنگین تر مقاوم تر و کمی ارزان تر اند. اما در عملکرد این دو کپسول تفاوتی از لحاظ ظرفیت و میزان گاز موجود همچنین کیفیت گاز (خلوص گاز) ندارند.

طراحی کپسول اکسیژن

کپسول های اکسیژن در حجم وزن و کاربرد تفاوت دارند. ممکن است ته گرد تا ته صاف باشند. همچنین از سایز یک لیتر تا 50 لیتری متغییر اند. کپسول های ته گرد اکسیژن مناسب جهت پالت و توکار بوده و کپسول های ته صاف قابل حمل تر و استفاده کارگاهی و بیمارستانی اند. 

روش پروسه ساخت کپسول اکسیژن 

یک لوله سیلندری مناسب توسط روش جوش استکاکی با سر و ته مناسب جوش داده می شود و سپس شیر مناسب کپسول بر روی محفظه پیچ می شود. این کپسول سپس رنگ آمیزی و تست می شود تا قبل از شارژ اولیه از سلامت سیلندر اطمینان حاصل شود. سال ساخت و سایر مشخصات بر روی سیلندر حک شده و سیلندر با گاز مورد نظر شارژ و بسته بندی می گردد.