مجتمع درمانی حضرت زهرا اراک

نام مرکز درمانی : مجتمع درمانی حضرت زهرا اراک
استان : ‏مرکزی‏
شهر : اراک
تخصص مرکز درمانی : آزمایشگاه
نوع خدمات : پاراکلینیکی
آدرس مرکز درمانی : خیابان شهید رجایی – خیابان سید جمال الدین اسدآبادی (۱۲ متری ملک)
تلفن تماس مجتمع درمانی حضرت زهرا اراک : ۰۸۶۳۲۲۲۸۷۸۳

توجه داشته باشید که این مرکز طرف قرارداد کارت تخفیف بیمه دندانپزشکی بیم طب نیست!
اگر اطلاعات این صفحه صحیح نیست یا مالک این صفحه هستید جهت ویرایش با ما در تماس باشید.