مسلمین شیراز

نام مرکز درمانی : مسلمین شیراز
استان : ‏فارس‏
شهر : شیراز
تخصص مرکز درمانی : بیمارستان
نوع خدمات : بیمارستانی و پاراکلینیکی
آدرس مرکز درمانی : چهارراه خیرات، خیابان خیام
تلفن تماس مسلمین شیراز : ۰۷۱۳۲۱۳۵۰۰۰

توجه داشته باشید که این مرکز طرف قرارداد کارت تخفیف بیمه دندانپزشکی بیم طب نیست!
اگر اطلاعات این صفحه صحیح نیست یا مالک این صفحه هستید جهت ویرایش با ما در تماس باشید.