مهرانه زنجان

نام مرکز درمانی : مهرانه زنجان
استان : ‏زنجان‏
شهر : زنجان
تخصص مرکز درمانی : درمانگاه
نوع خدمات : بیمارستانی و پاراکلینیکی
آدرس مرکز درمانی : بلوار ثبوتی، بلوار مهرانه
تلفن تماس مهرانه زنجان : ۰۲۴۳۳۰۴۴۱۳۳

توجه داشته باشید که این مرکز طرف قرارداد کارت تخفیف بیمه دندانپزشکی بیم طب نیست!
اگر اطلاعات این صفحه صحیح نیست یا مالک این صفحه هستید جهت ویرایش با ما در تماس باشید.