میلاد اصفهان

نام مرکز درمانی : میلاد اصفهان
استان : ‏اصفهان‏
شهر : اصفهان
تخصص مرکز درمانی : مرکز جراحی محدود
نوع خدمات : بیمارستانی و پاراکلینیکی
آدرس مرکز درمانی : خیابان چهار باغ پائین
تلفن تماس میلاد اصفهان : ۰۳۱۳۴۴۸۷۹۷۹

توجه داشته باشید که این مرکز طرف قرارداد کارت تخفیف بیمه دندانپزشکی بیم طب نیست!
اگر اطلاعات این صفحه صحیح نیست یا مالک این صفحه هستید جهت ویرایش با ما در تماس باشید.