نازنین باقری زاده بندرعباس (آنلاین/اپتومتریست معتمد)

نام مرکز درمانی : نازنین باقری زاده بندرعباس (آنلاین/اپتومتریست معتمد)
استان : ‏هرمزگان‏
شهر : بندرعباس
تخصص مرکز درمانی : اپتومتری
نوع خدمات : پاراکلینیکی
آدرس مرکز درمانی : چهارراه قدس – کلینیک مشیردوانی
تلفن تماس نازنین باقری زاده بندرعباس (آنلاین/اپتومتریست معتمد) : ۰۹۰۲۹۸۳۰۷۰۰

توجه داشته باشید که این مرکز طرف قرارداد کارت تخفیف بیمه دندانپزشکی بیم طب نیست!
اگر اطلاعات این صفحه صحیح نیست یا مالک این صفحه هستید جهت ویرایش با ما در تماس باشید.