نور شهریار

نام مرکز درمانی : نور شهریار
استان : ‏تهران‏
شهر : شهریار
تخصص مرکز درمانی : بیمارستان
نوع خدمات : بیمارستانی و پاراکلینیکی
آدرس مرکز درمانی : میدان سپاه – بلوار خبرنگار – شهرک صدف
تلفن تماس نور شهریار : ۶۵۲۲۵۰۱۵

توجه داشته باشید که این مرکز طرف قرارداد کارت تخفیف بیمه دندانپزشکی بیم طب نیست!
اگر اطلاعات این صفحه صحیح نیست یا مالک این صفحه هستید جهت ویرایش با ما در تماس باشید.