کلینیک دندانپزشکی برگ

نام دندانپزشک یا مرکز دندانپزشکی : کلینیک دندانپزشکی برگ
تلفن های تماس با دندانپزشک یا کلینیک پزشکی : ۳۳۳۳۳۴۶۱
آدرس دندانپزشک یا کلینیک دندانپزشکی : خیابان پیروزی- تقاطع اتوبان امام علی(ع)- طبقه ۷۲۹- طبقه اول

توجه کنید که این مرکز طرف قرارداد با بیمه دندانپزشکی بیم طب نیست.
اگر اطلاعات این مرکز به روز نیست یا شما مالک این صفحه هستید برای ویرایش با ما تماس بگیرید.