کلینیک دندانپزشکی بهار

نام دندانپزشک یا مرکز دندانپزشکی : کلینیک دندانپزشکی بهار
تلفن های تماس با دندانپزشک یا کلینیک پزشکی : ۲۶۴۱۴۸۹۱
آدرس دندانپزشک یا کلینیک دندانپزشکی : خ شریعتی – نرسیده به ظفر – پلاک ۱۲۹۲

توجه کنید که این مرکز طرف قرارداد با بیمه دندانپزشکی بیم طب نیست.
اگر اطلاعات این مرکز به روز نیست یا شما مالک این صفحه هستید برای ویرایش با ما تماس بگیرید.