کلینیک دندانپزشکی سامیا

نام دندانپزشک یا مرکز دندانپزشکی : کلینیک دندانپزشکی سامیا
تلفن های تماس با دندانپزشک یا کلینیک پزشکی : ۲۲۷۹۳۷۹۷-۲۲۷۹۳۷۴۷
آدرس دندانپزشک یا کلینیک دندانپزشکی : تهران-پاسداران بوستان هفتم پلاک ۱۶۷ واحد ۱۰۲

توجه کنید که این مرکز طرف قرارداد با بیمه دندانپزشکی بیم طب نیست.
اگر اطلاعات این مرکز به روز نیست یا شما مالک این صفحه هستید برای ویرایش با ما تماس بگیرید.