کلینیک دندانپزشکی میلاد

نام دندانپزشک یا مرکز دندانپزشکی : کلینیک دندانپزشکی میلاد
تلفن های تماس با دندانپزشک یا کلینیک پزشکی : ۳۶۱۲۸۲۶۱
آدرس دندانپزشک یا کلینیک دندانپزشکی : ایران-استان تهران-شهر تهران-تهران-قرچک-خیابان محمد اباد -نبش مهدیه ۴ -پاساژ میلاد -طبقه سوم

توجه کنید که این مرکز طرف قرارداد با بیمه دندانپزشکی بیم طب نیست.
اگر اطلاعات این مرکز به روز نیست یا شما مالک این صفحه هستید برای ویرایش با ما تماس بگیرید.