کلینیک دندانپزشکی ولیعصر(عج)

نام دندانپزشک یا مرکز دندانپزشکی : کلینیک دندانپزشکی ولیعصر(عج)
تلفن های تماس با دندانپزشک یا کلینیک پزشکی : ۸۸۲۰۲۰۱۵-۸۸۷۹۱۵۷۹
آدرس دندانپزشک یا کلینیک دندانپزشکی : ولیعصر نرسیده به میدان ونک نبش خیابان چهاردهم پلاک ۲۴۱۷

توجه کنید که این مرکز طرف قرارداد با بیمه دندانپزشکی بیم طب نیست.
اگر اطلاعات این مرکز به روز نیست یا شما مالک این صفحه هستید برای ویرایش با ما تماس بگیرید.