بازگشت

بهتر است کپسول اکسیژن اجاره کنم یا بخرم؟

بهتر است کپسول اکسیژن اجاره کنم یا بخرم؟

اجاره کپسول اکسیژن برای بیمارانی که فقط به صورت موقتی نیاز به کپسول اکسیژن دارند توصیه می شود. اما اگر به مدت بیش از یک ماه نیاز به دریافت اکسیژن خلوص بالا دارید بهتر است که کپسول را خریداری کنید. در هزینه صرفه جویی خواهد شد.

تماس با ما