بازگشت

چطور از کپسول اکسیژن استفاده کنم؟

چطور از کپسول اکسیژن استفاده کنم؟

برای استفاده از کپسول اکسیژن ابتدا کپسول اکسیژن را به مانومتر متصل کنید سپس درجه کپسول را با توجه به نیاز بیمار یا تجویز پزشکی تنظیم کنید. حال می توانید با استفاده از ماسک یا نازال متصل به مانومتر از کسپول اکسیژن استفاده کنید.

تماس با ما