بالش طبی

 • کوسن خودرو

  تماس بگیرید
  کوسن های مخصوص خودروی زیکلاس دارای فوم هوشمند تجربه ای متفاوت را در رانندگی برای شما رقم خواهد زد
 • بالشت مواج کودک

  تماس بگیرید
  بالش مواج کودک زیکلاس مد با فرورفتگی مناسب جهت قرار گیری سر هنگام خوابیدن بخصوص برای کودکان
 • بالشت مواج بزرگسال

  تماس بگیرید
  بالش مواج بزرگسال زیکلاس مد با فرورفتگی مناسب جهت قرار گیری سر هنگام خوابیدن بخصوص برای افرادی که عادت به…
 • بالشت هوشمند کلاسیک بزرگ

  تماس بگیرید
  بالش طبی هوشمند کلاسیک زیکلاس مد مناسب ترین بالش برای افرادی که به پشت می خوابند و از درد های…
 • کوسن طبی زیرنشیمنی

  تماس بگیرید
  ستون فقرا دارای یک انحنای طبیعی اس شکل می باشد که معمولا هنگام نشستن روی صندلی های معمولی خصوصا در…
 • کوسن طبی اداری

  تماس بگیرید
  کوسن اداری زیکلاس مد مناسب تکیه گاه انواع صندلی های اداری است که می توان آنرا به صورت دستی متناسب…
 • بالشت طبی گردنی

  تماس بگیرید
  بالشت گردنی zyklusmed با ایجاد تعادل بین سر و گردن و ستون فقرات باعث کاهش فشار روی گردن شده و…
 • کوسن طبی خودرویی

  تماس بگیرید
  کوسن خودرویی زیکلاس مد با فراهم آوردن تکیه گاهی مناسب در اتومبیل برای ستون فقرات و مهره های مر ضمن…
 • بالش طبی موجدار بزرگسال

  تماس بگیرید
  خواب کامل مسئله مهمی است و هر چیزی که کیفیت یک خواب آسوده و آرامش بخش را تضمین کند بسیار…
 • بالش طبی موجدار کودک

  تماس بگیرید
  کودکان هنگام خواب در ناحیه گردن به حمایت بیشتری نیاز دارند و اصولا یافتن یک بالش مناسب برای آنها سخت…
 • بالش طبی کلاسیک

  تماس بگیرید
  سردرد ها خواب های آشفته و حالتهای نا درست خوابیدن را می توان به میزان قابل توجهی با استفاده از…