نازال کسیژن داخل بینی (پک کامل)

9,800 تومان

آماده ارسال از انبار

هر پکیج کامل ماسک اکسیژن شامل :

یک عدد ست سوند تنفسی داخل بینی