پر کردن کپسول اکسیژن در منزل چگونه انجام می شود؟

در ابتدا لازم است تا توضیحاتی در مورد نحوه پر کردن کپسول اکسیژن ارائه کنیم. توجه کنید که گاز اکسیژن با هوا متفاوت است. این فرض که کپسول اکسیژن با هوای فشرده پر می شود اشتباه است. در حقیقت کپسول های اکسیژن با گاز اکسیژن خلوص بالا که از تفکیک هوا به دست می آید پر میشوند. برای اطلاعات بیشتر مقاله روش های شارژ و تولید گاز اکسیژن را مطالعه کنید. با دانستن این نکته به این نتیجه می رسیم که برای شارژ کپسول اکسیژن نیاز به تجهیزات خاص و دستگاه های تولید گاز اکسیژن است.

 

تولید گاز اکسیژن کجا انجام می شود؟

 

گاز اکسیژن در کارخانه های تولید گاز های طبی و صنعتی تولید می شود. این گاز با خلوص بالا از طریق تفکیک هوای مایع تولید و در مخازن ویژه ذخیره سازی می شود. تا در صورت نیاز به مخازن کوچکتر یا کپسول ها انتقال یابد.

 

شارژ کپسول اکسیژن در منزل چگونه انجام می شود؟

 

اپراتور های شارژ کپسول اکسیژن، اکسیژن را در مخازن ویژه یا سیلندر ها از کارخانه دریافت کرده و با استفاده از اتصالات ویژه شارژ کپسول اکسیژن با رعایت نکات ایمنی و استاندارد در سیلندر های کوچکتر به طور مثال کپسول های 10 لیتری اکسیژن خانگی شارژ می کنند. 
فرآیند شارژ کپسول های اکسیژن در منزل به دلیل اینکه مخازن فشار بالا هستند چند دقیقه بیشتر طول نخواهد کشید. در این روش خلوص اکسیژن همچنان بالا خواهد بود و به هیچ عنوان هوای آزاد وارد کپسول های اکسیژن نخواهد شد. 

 

چطور کپسول اکسیژن را در منزل شارژ کنیم؟

 

برای شارژ کپسول اکسیژن در منزل کافیست تا با ایده آل گاز تماس بگیرید تا پس از دریافت آدرس و مشخصات کپسول های شما اپراتور به همراه گاز مورد نیاز به محل شما ارسال و در کمتر از چند دقیقه کپسول های شما با گاز های خلوص بالا شارژ و تحویل شما گردد. 
اپراتور های آموزش دیده ایده آل گاز تمامی نشتی های احتمالی را در هنگام شارژ بررسی کرده و در صورت امکان نشتی را در محل بر طرف خواهند کرد. اما در صورتی که نشتی کپسول اکسیژن در محل قابل بر طرف کردن نباشد، کپسول را به کارخانه انتقال داده و پس از تخلیه گاز نشتی ها را به صورت دقیق برطرف و گاز اکسیژن را مجددا در کپسول شارژ خواهند کرد.